DADES ACADÈMIQUES

TITULACIÓ

Títol de Psicòloga sanitària. Barcelona 2016

Psicòloga Especialista en Psicoteràpia. Certificat Europeu de Psicologia. European Federation of Psychologists Associations EUROPSY. Acreditat per l’EFPA. L’any 2013.

Mestra de català ICE, UB, l’any 1991.

Llicenciada en Psicologia. Universitat Autònoma Barcelona, l’any 1983.

FORMACIÓ CONTINUADA

Taula rodona: ‘Més enllà del principi del plaer’, al centenari de la seva publicació (formació on lines). 15 abril de 2021 (2 hores).

Gradiva, Asociación de Estudios Psicoanalíticos
· Seminari Massimo Recalcati: ‘El gesto de Caín; acerca del odio fraticida’. 13 de febrero 2021 (tres hores). 

· Seminari Massimo Recalcati: Cicle de sesssions clíniques: ‘La curva de la angustia en tiempo de pandemia’. 12 de febrer de 2021 (tres horas).

FORMACIÓ

Formació en Teràpia Centrada en la Compassió. Abril a juliol 2021.

MBSRP Programa de Reducción del estrés basado en Mindfulness. Març a maig 2021.

Herramientas para profesionales de la salud en mitad de las crisis’. Novembre 2020 – abril 2021 (tres sessions de tres hores i mitja cadascuna).

‘Ciclo de sesiones clínicas Instituto de Psicoterapia Relacional’. Periodicitat mensual. Presentació d’un cas i debat teòric i pràctic. 2020-2021 (tres hores per sessió).

Curs Yin Tao de Pràctiques de Consciència Corporal per a Dones. Impartit per Renu Li. Juliol 2020.

Webimar. Duelo por Covid-19. Retos terapéuticos en su abordaje. Impartit per Alba Payás. Abril 2020.

El laberint edípic: mares, pares i fills en el S.XXI. X Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi. Barcelona, 15 i 16 de novembre de 2019. Centre de Cultura Contemporània.

XXX Seminari Internacional. Duoda. Jornada el cos es confessa: l’incest. Candela Valle Blanco, psicòloga Patricia Meza, artista. Maig 2019

Curs de psicopatologia amb el col·lectiu de psiquiatria La Revolución Delirante. Fernando Colina i Laura Martín. Curs 2017/2018/2019. Barcelona.

Jornada Sobre Violència Masclista i Salut Mental. Grup de Treball i Recerca en Dona i Salut Mental. Novembre de 2018. Barcelona.

Seminaris de la Red de mujeres profesionales de la salud. CAPS. Seminaris de formació continuada. Des de l’any 2003 fins l’actualitat, un cop a l’any, tot un dia. Barcelona.

Seminari de teoria i pràctica clínica. Fernando Colina. La mentira. 2017

Seminari de psicoanàlisi relacional. Actituds clíniques pel canvi terapèutic impartit per Joan Coderch i Neri Daurella. Teoria i praxis clínica fent esment a autores com Jessica Benjamin especialista en els gèneres i violència. Cursos, de 20 hores, 2015-2016 i 2016-2017.

VI jornades IARPP. L’inconscient relacions en l’àmbit individual i social. Paul Watchel. 31 de març i 1 d’abril de 2017. Barcelona.

Seminari Josep Montseny. Psicoanalista. Amor, deseo y goce, su anudamiento en femenino y en masculino. Seminario de psicoanálisis. Curs 2015-2016.

Seminari ¿La verdad del sexo es un solo sexo verdadero? Curso 2014-2015. Adolfo Berenstein. Psicoanalista.

Seminari Josep Monseny. Psicoanalista. De l’inconscient freudià al “parlêtre” lacanià. Una nova estructura, una nova formalització, una nova praxis de la psicoanàlisi? Curs 2013-2014.

Seminaris de psicoanàlisi. Teoria i pràctica clínica. Josep Monseny psiquiatra i psicoanalista docent de l’ ACCEP. La transferència. L’inconscient. El procés psicoterapèutic. Les estructures psíquiques. La topologia. Des de l’any 2009 fins l’any 2013.

IV jornades IARPP Espanya ” Cos i Adolescència “. 24-25 maig 2013. Barcelona.

Seminari Pràctica clínica amb enfocament de gènere impartit per Sara Velasco, metgessa psicoanalista. Durada 8 hores. Col. Psicologia Barcelona, l’any 2013.

VII Jornada de la EPFCLE: Sobre las parejas en la actualidad, de lo que las une y las desune. Finales y consecuencias de los análisis. Barcelona, 25 i 26 de febrer de l’any 2011.

Curs d’introducció a la diafreo-teràpia. Consciència corporal. Impartit per M ª José Alcalde. Fisioterapeuta, formada en el mètode Meziers i diafreoteràpia.  50 hores. 2009 i 2010.

Formació continuada. Seminaris de formació (Freud, M. Klein, Lacan) sessions clíniques i supervisió del treball psicoterapèutic. Psicologia clínica i diverses manifestacions actuals del patiment psíquic i somàtic: l’angoixa, la transferència, la direcció de la cura, la psicosi, l’inconscient, la interpretació… etc. ACCEP (Associació catalana per a la clínica i l’ensenyament de la psicoanàlisi). Des de l’any 1996 fins l’any 2010. Barcelona.

VI Jornades d’intercanvi en psicoanàlisi. Camins de sexualitat. 5 i 6 de novembre, l’any 2010. Barcelona.         

Seminaris de Judith Butler. MACBA. Desfent els gèneres L’any 2008 i 2009. Barcelona.

Curs Teoria i praxis: el pensament de Judith Butler en relació a les polítiques per a la igualtat. Patricia Soley Beltrán. Espai Frabcesca Bonnemaison. L’any 2007.

La diferencia de los sexos: perspectivas psicoanalíticas y debates actuales. Seminari d’estudi. Rithée Cevasco. Psicoanalista. Curs 2006 i 2007.

Conferència de Judith Butler “Deshacer el género, identidad, sexualidad, securalismo”.  Espai Francesca Bonnemaison. 6 de juny 2006. Barcelona.

II Convenció Catalana sobre “Masculinitats, diversitat  i diferència”. Diputació de Barcelona. 2, 3 i 4 de juny 2005.

I Convenció Catalana sobre “Masculinitats, diversitat i diferència”, l’any 2004.

Jornades sobre qüestions a l’entorn de les noves feminitats. 16 hores. Col·legi de psicologia de Catalunya, l’any 2004. Barcelona.

Jornades sobre la violència contra les dones. Perspectives i modalitats teòriques d’intervenció. 12hores. Col·legi de psicòlegs de Catalunya, l’any 2004. Barcelona.

Assistència a l’assignatura “Filosofia i Gènere” de la UB, doctora Fina Birulés. Curs acadèmic 2001-2002.

Jornades “El cuerpo, el inconsciente y la sexualidad, AEPCL. Posición subjetiva femenina y masculina”. Barcelona, l’any 2001.

Seminari “Sexualitat i psicoanàlisi. Com és construeix la feminitat i la masculinitat. C.Truzzoli, psicòloga i psicoanalista. Barcelona, de 1995 a 1997.

Curs de “Formació en Freud i Lacan”. Escola d’Invenció Psicoanalítica. De  1995 a 1996. Barcelona.

Seminari “Lectures de Freud”. Direcció Jorge Belinsky. De 1994 a 1995. Barcelona.

Curs d’Enginyeria de la Formació: organització, planificació i gestió de la formació (100) hores. Institut de ciències de l’ Educació, UPC. De 1992 a 1993. Barcelona.

Curs de Formació de Formadors de la Creu Roja. Elaboració d’un programa de formació pel voluntariat d’àmbit psicosocial. L’any 1992 (120 hores). Madrid.

Curs de Formació de Formadors. Institut Ciències de l’Educació, UPC, i Generalitat de Catalunya. Mòduls: programació, motivació, dinàmica de grups i mètode del cas. L’any 1991. Barcelona.

Seminari teòric “El cos i el psiquisme: Freud, Reich i Lowen”. Guy Tonella. L’any 1991. Barcelona.

Seminari d’antropologia: “Dinàmica de les minories ètniques. El lloc de les dones en les relacions socials”. Dolores Juliano. L’any 1989. Barcelona.

Seminari: “El poder i la psicologia”, impartit per Victòria Sau, psicòloga i professora de la Universitat de Barcelona. L’any 1989.

Seminaris de supervisió del treball psicosocial amb famílies en risc. De 1986 a 1989. Barcelona.

XVI i XVII Tècniques d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat  (15 dies). Escola d’expressió i comunicació. De 1984 a 1986. Barcelona.

Curs de l’exercici i la salut. Kinesioteràpia, psicomotricitat i geriatria (40 hores). L’any 1986. Màlaga.

“Reflexiones desde un cuerpo de mujer. Curs teòric i pràctic de psicoteràpia per a professionals de la salut”. Impartit per la psicòloga Dra. M.Català. De 1983 a 1985.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Grup psicoterapèutic. Transformant el dolor emocional. Nou Barris. Barcelona. Març a juliol 2020.

Grup  psicoterapèutic. El dolor emocional. Nou Barris. Barcelona curs 2018-2019.

Psicòloga al SIAD  de Can Palmer a Viladecans. Atenció psicològica grupal i individual.

 • Grup desenvolupament personal d’autoestima (dones que pateixen ansietat, depressió, situació de dols no resolts, conflictes familiars, desorientació, dolor en el cos, fibromiàlgia, separacions i patiments diversos). Des de l’any 2010 fins l’actualitat.
 • Grup de dones grans amb malestar psíquic i amb violència interioritzada. Freqüència quinzenal. Des de l’any 2016 fins l’actualitat.
 • Grup de dones que han sortir de la violència de parella o que l’han patit a la seva infantesa. Elaboració dels efectes post-traumàtics. Des de l’any 2014 fins l’actualitat.
 • Atenció individual en casos de depressió ansietat i patiment per estar en situació posttraumàtica de violència directa o indirecta. Entrevistes prèvies amb les dones per determinar factors d’inclusió en els grups. Des de l’any 2014 fins l’actualitat.
 • Grup trimestral de cinc hores, quatre sessions anuals. “No empenyis el riu”. Dirigit a dones que continuen aprofundint en l’anàlisi de la posició subjectiva i els gèneres. Tallers psicoterapèutic, de consciència corporal i d’apoderament. Des de l’any 2015 fins a l’actualitat.

Psicòloga, consulta privada.  Psicoteràpia en sessions individuals i en grups de dones. Des de l’any 1989  fins  l’actualitat.

Seminari promotores de la salut. El plaer de recuperar la veu pròpia, mòdul del Curs per a Promotores de la Salut organitzat per CAPS -Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris-. Tardor any 2016, 2017, 2018 i 2019. Barcelona.

Taller “Què em diu el meu cos de la meva autoestima”. 5 hores. Viladecans. SIAD. El darrer trimestre de l’any 2015.

Taller autoestima i assertivitat en dones joves. Viladecans. SIAD. 12 sessions. El darrer trimestre de l’any 2014.

Grup Autoestima i assertivitat en dones grans. Nou sessions. Martorell. SIAD 2013.

Psicòloga dels tallers per a dones: Eines personals; l’autoestima; l’elaboració de les pèrdues. Elaboració i presentació d’un Projecte de tallers psicoterapèutics per a dones i realitzats en tots els districtes de  l’Ajuntament de Barcelona,  des de l’any 2002 fins 2012.

Psicòloga del mòdul “L’autoestima i la salut mental. Metodologia: com es treballa l’autoestima i el gènere des de la paraula i el cos”. Classe Promotores de la Salut per a la prevenció de la violència de gènere. 4 hores. CAPS. Barcelona l’any 2005, Tarragona l’any 2006, Lleida l’any 2007, Solsona l’any 2008, Girona l’any 2009, i Tàrrega els anys 2008 i 2012.

Psicòloga en tallers per a dones grans  de 65 a 85 anys. Barcelona. Tarragona. Blanes. Des de l’any  2006  fins 2012.

Taller psicoterapèutic els efectes de la violència simbòlica. “Si m’estimo em protegeixo”. III Edició de dones de Ponent. L’any 2011. Viladecans.

Taller psicoterapèutic: “Autoestima pels professionals de l’ensenyament”.  XIV Setmana de l’ensenyament i l’educació. Febrer del 2010. Terrassa.

Psicòloga  del Programa de Motivació i Orientació laboral. Dones amb risc d’exclusió social. Associació SURT. De 1996 a 1998. Barcelona.

Psicòloga  del curs de Formadores per a la salut de les dones. Mòdul d’Autoestima. Curs 1993 (6 mesos). Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida. CAPS. De 1992 a 1993.

Formadora dels cursos: Formació psicosocial,  Formació de formadors i  Salut mental. Dirigit al voluntariat de Creu Roja. De 1993 a 1995. Barcelona i comarques.

Psicòloga Mòdul de Motivació i Inserció Laboral per Auxiliars de la Llar. Dones amb risc d’exclusió social. Escola de Tallers i Oficis de Sant Adrià. De 1990 a 1991. Sant Adrià del Besós.

Programa d’Inserció Laboral per a dones majors de 45 anys. Mòdul de motivació. Formació i tutoria. ADES. Ajuntament de Barcelona, de 1989 a 1991.

Casa d’Acollida per a dones maltractades de 1986 a 1989, Ajuntament de Barcelona.

 • Tasca organitzativa, educativa i formativa.
 • Elaboració d’un programa de formació per a la inserció laboral.
 • Coordinació i supervisió de la tasca dels monitors dels infants i adolescents.

Casal infantil i juvenil “El Fanal”. Educadora i monitora. Ajuntament de Barcelona. Des de de l’any 1984 a 1986.

Col·laboracions i publicacions 

Una sessió en grup de dones: l’apoderament i el gènere. Dia internacional contra la violència de gènere. 2011. Viladecans.

Tres  sessió en grup de dones a la Biblioteca de Montbau  Albert Pérez Baró:

 • La feminitat estereotipada i l’afebliment de la pròpia estima, març de 2007.
 • Les relacions amoroses i la subjectivitat masculina i femenina, maig 2006.
 • Referents de dona i psiquisme: les dones i els estereotips, novembre de 2006.

Psicoteràpia en grups per a dones grans de 65 a 85 anys (malalties cròniques, dols, pèrdues, separacions, depressions ). “Fundació Viure i Conviure” de la Caixa Catalunya. Barcelona i comarques. L’any 2006.

Publicacions i col·laboració a la revista l’Eixam. Creixement personal. Des de l’any 2001 fins l’any 2007. Sant Celoni.

Una sessió en grup de dones  al districte de Sarrià: “La salut mental i les dones grans: la salut de les dones que tenen cura dels altres”. ICD, Institut Català de les dones. Octubre de 2005.

Coordinació del dossier  “Les adolescents”. Revista Mujeres y Salud de CAPS. L’any 1999.

Participació en la comissió assessora d’un projecte d’investigació en gènere. “Competencias transversales. Un reto para la formación professional”. FORCEM, l’any 1998.

Coautora del llibre: “Buscant l’equilibri Potenciar, l’autoestima, evitar l’estrès, la depressió i l’ansietat”. Ed. Pòrtic 1998. En castellà a Círculo de Lectores 1996.

Cicle de sessions mensuals “L’angoixa, les pors, la sexualitat, la distribució del temps, les relacions afectives, els temps lliure, la comunicació”. Club Donna. Anys 1992-1993. Barcelona.

Comissió organitzadora workshop “Dones, salut i treballs. Recerca i publicació, Indicadors de la salut mental de les dones no androcèntrics”. CAPS. L’any 1993.

Participació en grups de reflexió i d’estudi

 • La subjectivitat actual i la psicoteràpia. Grup Nou Espai Obert
 • Grup Lectura i treball del llibre Aprender de la muerte. Smith, Rodney. 
 • La psicoteràpia i la pràctica meditativa.

Associacions on participo i col·laboro

 1. Ca la dona
 2. Psicoxarxa
 3. FundiPau