. Benjamin, Jessica. Los lazos de amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. Paidós. 1996.

Des del paradigma de la psicoanàlisi relacional, parla dels vincles i del plaer, del poder i l’atractiu que té enganxar-se a la dominació i a la submissió, especialment en les relacions afectives i sexuals, malgrat es vulgui la llibertat.

. Elizabeth Debold, Marie Wilson, Idelisse Malavé. La revolución en las relaciones madre e hija.  Paidós Ibérica. 1994.

Un llibre imprescindible per reflexionar el vincle matern i com condiciona l’esdevenir de cada dona.

. Dio Bleichmar. La Sexualidad Femenina: de la Niña a la Mujer. Barcelona: Paidós. (1997)

Un llibre per entendre la complexitat que suposa la construcció de la subjectivitat femenina i les conseqüències psíquiques que comporta.

. Femenías, Mª Luisa (2003), Judith Butler (1956), Madrid: Ediciones del Orto.

Llibre molt recomanable sobre tot el que Judith Butler ha publicat fins a l’any 2000.

El género en disputa, de Judith Butler és un llibre dens. Us faig un petit recull  del que  Femenías parla en el seu recull i després potser us animeu a llegir Judit Butler directament.

“Quan Butler va escriure ‘El género en disputa’ tenia dos objectius: mostrar que en la teoria feminista imperava un heterosexisme i imaginar un món en el qual aquells que viuen a una certa distància de les normes de gènere poguessin concebre’s com a éssers mereixedors de cert tipus de reconeixement. Tota identificació sexual és una fantasia; el gènere es constitueix per identificació i la identificació és una fantasia actuada a través dels estils corporals que constitueixen els significats. Per a Butler, la fantasia es regula públicament a través de la superfície política del cos. De manera que el sexe-gènere és un regulador, un estabilitzador, un normalitzador de la sexualitat

La seva concepció de la lliure elecció de la identitat sexe-gènere trenca amb posicions essencialistes, elimina la patologia de les opcions sexuals alternatives i desvincula la idea que la identitat primària s’estableix en un sexe biològicament constant, inalterable i inevitable”.

. Butler, Judith. Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” 1993.

Judith Butlr continua amb la discussió entorn del gènere que ha construït al llarg de les seves publicacions complementant-les amb noves interrogants relacionades a la construcció de la sexualitat i el queer

. Gilligan, Carol. La moral y la teoría del yo. Fondo de cultura económica. Mexico. 1985. Psicologia del desarrollo femenino.

Gilligan, que havia ajudat al propi Kohlberg en algunes de les seves recerques, va respondre a les tesis de Kohlberg adduint que els menors de diferent sexe pensen de diferent manera i que això no significa que les noies  tinguin menors capacitats per a fer raonaments morals. Les dones, segons Gilligan, privilegien els vincles amb els altres, les responsabilitats en la cura per sobre del compliment abstracte de deures i de l’exercici de drets.

. Gilligan, Carol. El nacimiento del placer. Una nueva geografia del amor. Paidós contextos. 2003.

Un llibre agradable de llegir i atractiu per la manera en què s’ha escrit: una combinació entre autobiografia i assaig novel.lat. Gilligan, psicòloga i feminista, fa recerca sobre on perden la nena i el nen la seva espontaneïtat, i comença la normativització de gènere. Tot redefinint el fet d’estimar i rebre estimació, redefinint les creences entorn de l’amor, el plaer i les capacitats de cadascú. És molt respectuosa amb tothom que observa i fa recerca.

. Gilligan, Carol. La ética del cuidado. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.. num 30. 2013. PDF en aquet enllaç.

. Foucault Michel. Historia de la sexualidad. (3 tomos). Siglo XXI.

. González de Chávez, Ma Asunción. Subjetividad y ciclos vitales de las mujeres. Siglo ventiuno. 1999.

. Gonzalez de Chávez, Ma Asunción. Feminidad y masculinidad. Subjetividad y orden simbólico. Biblioteca nueva. 1998. Reedició títol “Mujeres y hombres, identidad y conflictos”, any 2015.

Tots els llibre d‘aquesta autora són imprescindibles per a qui vulgui saber de la conformació de la subjectivitat. El contingut versa sobre les imatges de la feminitat en els mites i les religions: de les grans deesses, a la Verge María. Imaginari masculí i cos femení. Mites, ritus i realitats. La conformació de la subjectivitat femenina. Sexualitat femenina i masculina. La família. La inhibició de la pulsió hostil: la repressió de l’agressivitat i de l’assertivitat. És de lectura entenedora, sobre tot necessari per qui treballa  l’àmbit de la psicologia i psicoteràpia i salut en general.

. Saez, Javier. Teoría Queer y psicoanàlisi. Estudiós lacanianos. Editorial Síntesis.2004.

Teoria queer i psicoanàlisi és un estudi de dos dels discursos que han articulat una estratègia crítica en relació amb el que Foucault va denominar ‘dispositiu de la sexualitat’. Té com a argument principal l’estudi dels dispositius morals, filosòfics, religiosos, mèdics i polítics que cobreixen el camp del desig. El poder per a Sáez, en continuïtat amb Foucault, no és una instància vertical que se cern sobre els individus sinó un entramat de relacions en el qual estem immersos. A partir d’una concepció reticular, la teoria queer s’interessa pels discursos, les pràctiques i les organitzacions socials que configuren  la normativització la sexualitat.

. Levinton Dolman, Nora.El superyó feminino. La moral en la mujeres

L’autora revisa la qüestió de la construcció de la subjectivitat femenina, privilegiant com a baules principals la modalitat d’internalització de les normes, la seva articulació amb el sentiment de culpa i les problemàtiques que concerneixen al superjó com a instància. Reformula el concepte psicoanalític clàssic del Superjó femení a partir de la incorporació del concepte de gènere en la constitució de la subjectivitat.

. Carolyn Emcke. Modos del deseo. Tres puntós Ediciones. 2016.

. Garrido Sola, Irene. La influencia del género en la construcción de la subjetividad femenina. Aperturas psicoanalíticas. número 050. 2015.

. Muraro Luisa. El orden simbólico de la madre. Colección cuadernos inacabados, editorial horas y horas, madrid, 1994.

Luisa Muraro, en la seva obra El orden simólico de la madre, ens diu que la mare ens ensenya a parlar i moltes altres coses que estan en el fonament de la civilització humana. Amb aquests aprenentatges ens és transmès l’ordre simbòlic de la mare; la llengua té una funció simbòlica que ens permet interpretar el que és real. Les regles de la llengua materna neixen de la necessitat de mediació, són les que imposa la mare per a què puguem tornar a comunicar-nos amb ella compartint la seva experiència amb el món.

. Baker Miller, Jean. Hacia una nueva psicologia de la mujer. Paidós. 1992.

. Gonzalez de Chávez, Mª Asunción. Subjetividad y ciclos vitales de las mujeres. Siglo veintiuno de España editores. 1999.

. Gonzalez de Chávez, Mª Asunción. Feminidad y masculinidad. Subjetividad y orden simbólico. Biblioteca nueva. Psicologia universidad. 1998.

Patricia Fernández Lorenzo e Ibone Olza. Psicología del embarazo. Síntesis. 2020.

. Lombardi, Alicia.  Entre madres e hijas. Acerca de la opresión psicológica. Paidós 1990. 

. Miller, Alice. El drama del niño dotado. Tusquest editores. 1985.

. Olivier, Christiane. Los hijos de yocasta. la huella de la madre. Fondo de cultura económica.1992.

. Carme Valls-Llobet. Mujeres, salud y poder. Feminismos. Cátedra. 2009