Sóc Roser Carré Ibáñez, de professió psicòloga i psicoanalista. La meva experiència i dedicació professional ha estat i és treballar, en sessions individuals i grupals, des del vessant psicoterapèutic, amb els sabers dels gèneres i diversitats, que he anat incorporant durant més trenta anys d’experiència i formació. La qual cosa inclou l’assistència a fòrums, jornades, seminaris i grups de debat sobre qüestions referides a l’estudi de la psicoanàlisi, la subjectivitat, el cos, les relacions, els vincles familiars i específicament com ha estat la relació amb la mare, entre d’altres.

A nivell personal, la pròpia psicoteràpia i la supervisió sovintegen en la meva trajectòria. També m’acompanyen la pràctica del Qi Gong, la  relaxació, la consciència corporal,  la natura, el cinema. I, actualment, he incorporat l’estudi i profundització en el mindfulness i l’acompanyament en el dol.

Tot aquest bagatge personal, sobre el que segueixo experimentant, llegint, assistint a sessions clíniques, ponències, seminaris i practicant, forma part avui també de la meva manera d’entendre la psicoteràpia, tant pel que fa al treball d’alleujament del patiment, com a l’hora  d’elaborar els efectes traumàtics d’una experiència, de trobar vies de recuperació i d’intervenció en aspectes que es repeteixen i obstaculitzen el canvi d’antics models de reacció, de pensament i d’emoció, i en aquells processos de dol no reconeguts, bloquejats o estancats.

Currículum